Обяви за работа от bg-rabota.com

Обяви за работа

Счетоводител и ТРЗ

Обява за работа в София за "Счетоводство/Одит", публикувана на 22.02.2021 , разгледана 702 пъти

Счетоводител и ТРЗ
Описание и изисквания:


ИЛС България е международна логистична компания , която търси да назначи професионалист за позицията:

Счетоводител и ТРЗОсновните отговорности са:

· Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на осигурителни вноски и ДОД, изготвяне и подаване на декларации по обр.1 и обр.6, както и подаването им по електронен път към НАП;

· Създаване и поддържане на личните досиета на работниците и служителите;

· Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения; Изготвяне на длъжностни характеристики

· Изчисляване на основни и допълнителни възнаграждения за положен труд.
• Изчисляване на отпуски и обезщетения.
• Изчисляване на Социални и Здравни осигуровки ..
• Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки.

· Изчисляване и удържане на осигурителни вноски и данък общ доход за сметка на служителите.
• Граждански договори – хонорар сметки, служебни бележки, декларации..
• Изготвяне на Уведомление по чл.62 от КТ пред НАП.
• Следене на използван/неизползван отпуск.
• Документи и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение с работниците и служителите – тр. книжки, сл. бележки, уведомления.
• Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове.
• Заверка на осигурителни книжки. Изготвяне на УП 1,2,3.- текущ период.

· Изготвяне на необходимите документи за регистрирането на новоназначени служители и служители с прекратени ТД им в НАП;

· Изготвяне на присъствени форми за месеца; Оформяне на документите за отпуски /молби и заповеди/.

· Обработка и съхраняване на болнични листове;

· Водене на дневник за издадени трудови книжки;

· Изготвяне и подаване на документи към НАП, НОИ,НСИ, Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация;

· Работа със специализиран софтуер за обработка на РЗ и управление на персонала, специализирани портали за обмен на информация.

· Обработка на първични и вторични счетоводни документи (вкл. контиране в софтуера, класифициране и архивиране)

· Изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки

· Подготовка и подаване на документи при проверки и ревизии от държавни инстанции

· Създаване на платежни ордери и ежедневно проследяване на движението във фирмeните банкови сметки

· Контрол на фирмените приходи и разходи.

· Изчисляване и внасяне на данъци, държавни такси и осигурителни вноски.

· Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.

· Извършване и корекция на счетоводни записвания.

· акцизи

· Поддържа знанията си относно приложимото законодателство и промените

• Други административно-оперативни дейности

Позицията е свързана с горепосочената дейност на двете фирми на компанията.


Изисквания:
Висше икономическо образование – „Счетоводство и контрол“;
Предишен опит минимум 5 години;
Отлични комуникативни умения и работа в екип;
Задълбочени познания по Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за данък върху доходите на физическите лица; счетоводно законодателство;
Аналитичност, коректност, способност за самостоятелно и отговорно отношение към работата;

Добра компютърна грамотност- МS Word/Excel; Специализирани софтуери; Уеб;

Афинитет в транспортния сектор

Отлично владеене на английски езикКомпанията Предлага:

Дългосрочна, предизвикателна и отговорна работа в международна среда

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля изпратете подробна автобиография

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Заплащане: 1500лв. нето

Град: СофияИмейл: administration@ilsbulgaria.eu

Лице за контакти: Д. Давидкова


« назад