Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Търсене в трудовите автобиографии

Категория Град

Марин Стефчов Енев

Образование: Завършил Великотърновски университет СВ.СВ. "Кирил и Методий" през 2008 година със специалност - "Философия" , степен Бакалавър през 2008-ма година , а преди това СОУМЧЕ 'Васил Кънчов" във град Враца.


Даниел

Образование: Средно


Ина Тодорова

Образование: Висше


Ина Тодорова

Образование: Висше


Милена Тодорова Димитрова

Образование: Средно СПТУМ гр Ямбол


Милена Тодорова Димитрова

Образование: Средно СПТУМ гр Ямбол


Atanas

Образование: Средно


Yoanna Parvanova

Образование: Висше образование, придобита степен магистър специалност право с придобита юридическа правоспособност.


martin zdravkov

Образование: Mcast college math and arts


Калина

Образование: средно


Доротея Георгиева Димитрова

Образование: 15/09/2000-10/06/2005 'Технология и мениджмънт на производството и обслужването
в заведенията за хранене'15/09/2009-21/10/2011 'Техологии по градинарство и винарство'
'Земеделски колеж' Пловдив, Русе (България)


Тодор Капитански

Образование: Висше, МГУ св,, Иван Рилски,, София


Диляна Дурмушлийска

Образование: Средно специално


Александра

Образование: Средно


Мариана Стефанова

Образование: 2010-2015
Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил философ"


Диляна

Образование: СОУ П.К.Яворов ж.к.владислав варненчик


Деян

Образование: Професионална гимназия по електротехника
От Септември 2015 до вмомента
Специалност:електрически инсталации


Михаил Бечев

Образование: Икономически университет – Варна
Агентиране, фрахтоване, търговска експлоатация и др.
Октомври 2005 г. до юни 2006 г.
Мениджмънт във водния транспорт
Следдипломна професионална квалификация

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - София
Банково дело, Фондови борси и борсови операции, Банково счетоводство и др.
Октомври 1996 г. до юли 1999 г.
Финансист
Следдипломна професионална квалификация

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - София
АВИТО, Педагогика и методика на обучението и др.
Януари 1998 г. до април 1999 г.
Учител по учебни дисциплини за професионално и техническо обучение
Следдипломна професионална квалификация

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - София
Икономика на индустриалната фирма, Търговско и финансово право, Мениджмънт и др.
Септември 1992 г. до юни 1997 г.
Икономист – организатор на промишленото производство
Магистър по икономика


Желка Йорданова

Образование: "ДДД Ръководител" - НЦЗПБ София
Санитарен инспектор
Дезинфектор
Консултант безглутеново хранене


Николай

Образование: основно


Общо 3503 Автобиографии Страница от 176  Предишна | Следваща