Обяви за работа от bg-rabota.com

Обяви за работа

РАЗРАБОТЧИК, СОФТУЕР

Обява за работа в Шумен за "Компютри, Софтуер", публикувана на 27.06.2019 , разгледана 1062 пъти


НЕАКТИВНА
Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0478-C01 „ Развитие на ново предприятие - "Хелти Бъди" ООД, посредством реализация на предприемаческа идея в областта на Информатиката и ИКТ, „Хелти Бъди“ ООД ще проектира и разработи софтуерна платформа, наречена HealthyBuddy, която ще спомага за възпитаване на здравословни навици, социално отговорно и екосъобразно поведение в децата. Платформата HealthyBuddy ще бъде достъпна за използване през уеб и мобилни приложения.

За изпълнение дейностите по проекта „Хелти Бъди“ ООД търси да назначи:

Разработчик, софтуер – на 4 часов работен ден

Основни отговорности:
- Участва в изграждането на графични макети (Mock-ups) за потребителски интерфейс и логика на действие на уеб базираното приложение на софтуерната платформа;
- Участва в развойната дейност (програмирането) на уеб базираното приложение на софтуерната платформа;
- Участва при съставянето на тест сценарии на софтуерната платформа и изпълнява планираните тестове с цел проверка дали предварително предвидената функционалност и бизнес изисквания са достигнати и осигурени;
- Участва при отстраняването на възникналите технически грешки и неизправности установени при извършване на тестовете;
- Участва в създаването на необходимата техническа и потребителска документация за софтуерната платформа.

Място на работа: гр. Шумен

Свободни позиции: 1 брой

Какво предлагаме:
- Работа в динамичен екип
- Възможност за лично и професионално израстване

Задължителни минимални изисквания:
- Висше образование в областта на Информатиката и/или ИКТ, или
- минимум 2г. доказуем професионален опит в разработването на софтуерни продукти
- В изпълнение на изискванията на процедура BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството и съобразно поетите ангажименти по сключения ДБФП BG16RFOP002-2.024-0478-C0 на длъжността следва да бъде назначено лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Кандидатите трябва да представят:
- Професионална автобиография.
- Документни, които доказват покриването на минималните изисквания (диплом/и за завършено образование, сертификати, трудова книжка и др.);
- решение за ТЕЛК

Начин на кандидатстване: Посочените по-горе документи следва да се изпратят на адрес healthybuddybg@gmail.com, като в темата да се включи следният текст: кандидатура за „Разработчик, софтуер – 4 часа“.

Срок за кандидатстване: 05.07.2019 г., 16:00 ч.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани на посочения от тях телефон и поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.
Град: ШуменИмейл: healthybuddybg@gmail.com

Лице за контакти: Румен Бакалов


« назад