Обяви за работа от bg-rabota.com


Обяви за работа

Директор на частна детска градина

Обява за работа в София за "Администрация", публикувана на 10.01.2019 , разгледана 605 пъти

Директор /частна детска градина/
Human Capital Store търси Директор за наш клиент - частна детска градина, чието ръководство се стреми да предлага отлично качество на предлаганата услуга.

Изисквания:
Клиентът ни търси организиран, коректен и притежаващ лидерски качества Директор. Умения за ръководене и мотивиране на екипа, откритост и търпение са също качества, които Директорът трябва да притежава, както и езикова култура на високо ниво. Професионална компетентност за длъжността и минимум 5 години учителски трудов стаж са задължителни за заемането на тази позиция /с предимство ще се ползват кандидати, които са заемали същата или подобна позиция/. Знания за съществуващите нормативни документи и умения за спазването на заложените в тях изисквания и процедури ще доведат до по-бързото навлизане в работата. Способност за приемане на предложения и препоръки от екипа и/или родители ще улесни адаптацията. Инициативността по отношение организацията на работата в детската градина е ключов фактор за справяне.


Основните дейности, за които се поема отговорност са:
- Планиране, организация и контрол на цялостната работа в детската градина.

- Организиране на процеса по изготвянето на програмата за обучение.

- Провеждане на индивидуални срещи с нови семейства, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа.

- Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания.

- Изготвяне на нужната документация към контролиращите органи – МОН, РУО, РЗИ и др.

- Дава предложения за развиването на учебната дейност в детската градина /следи за разнообразни, подходящи методики на обучение, които допълнително да обогатяват детското развитие и светоглед – Монтесори, Валвдорф, методи за обучение по английски и много други/.

- Активно участие в организацията и провеждането на тържества и други събития в детската градина.

- Подготвя и изпраща седмична информация по e-mail за всяка група.

- Провежда цялостна система за оценка и мотивация работата на учителите.

- Следи за цялостното опазване здравето и живота на децата съвместно с учителите и медицинската сестра на детската градина.Какво ще получите:

- Да ръководите екип, който има стремежи за развитие.

- Работно време от 08:00ч. до 17:00ч., работна седмица от понеделник до петък.

- Възможност за допълнителни обучения и курсове.

- Допълнителни придобивки при постигнати високи резултати.Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Град: СофияИмейл: evtimova@humancapitalstores.com

Лице за контакти: Йорданка Евтимова


« назад