Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Име: Райко Райков
Град: София
Изпрати съобщение/запитване до Райко Райков »

Образование:
Висше техническо образование,придобито с редовно следване от 1975 до 1980 г.във ВМГИ,с квалификация- Инженер по автоматизация и електрификация на минното произзводство.Диплома за висше образование/19.03.1980 г.(ВМГИ) Минно-геоложки университет,, св.Иван Рилски,,-София.

Умения:
Ремонт,експлоатационно обслужване на високоволтови ел.уредби и съоражения,Обезопасяване по време на работа с придобита ПЕТА квалификационна група от 1980 г и актуална до сега. Монтаж и въвеждане на отоплителна техника на течно и газообразно гориво в експлоатация..Пряк изпълнител като сервизен специалист по Електро-механичната част, КИП и Автоматика - на горивна и ОиВ техника от Германия-монтаж ,ремонт и реглаж.Работа с цифрово- програмни регулатори с модулна конфигурация за цялостния технологичен процес.Работа с компютър за сервизни нужди на Windows 7. От 1979 год.-с правоуправление на МПС с категория В.

Опит:
Енергетик и началник на подстанции в мини ,,Марица изток,,1980-1983 г. Майстор по ремонта - ел част и КИП и А на машини и съоражения в МК ,,Кремиковци,,АД от1983 до 1988г.Енергетик и Гл енергетик във ф-ма Метрострой от 1988 до 1995 г.От 1995 до 2013 год.-изпълнител , монтаж и въвеждане в експлоатация на топлоизточници от Германия във фирмите Бал Макс ООД и Бултерм-България ООД.

« Назад