Обяви за работа от bg-rabota.com

Обяви за работа

Механошлосер

Обява за работа в София за "Производство", публикувана на 05.07.2019 , разгледана 1359 пъти


НЕАКТИВНА
За наш клиент, който е водеща компания занимаваща се със закупуването и преработката на стоманени изделия, търсим:

Механошлосер

От канидатът се изисква:
Да има познания и опит по извършването на ремонтни, монтажни и демонтажни дейности по машини за металообработка или друг вид;
Да разчита чертежи и тяхното предазначение;
Да има опит с хидравлични системи с високо налягане;
Да има опит като механошлосер.

Вашите задължения ще бъдат:
Осигурява безаварийна и надеждна работа на повереното му механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване.
Осигурява сервизно обслужване и извършва необходимите настройки, изпитвания и ремонти на механичното оборудване и машини.
Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените и изразходвани за ремонт материали, запасни части, детайли, инструменти и др.
Организира и изпълнява ремонтите на оборудването.
Анализира авариите и причините за престои, изготвя нужната документация за анализ на причините и отчитане на ремонтните дейности и предлага мероприятия за преженцията и ликвидирането на бъдещи повреди и аварии.

В замяна ще получите:

Мотивиращо вънаграждение и социален пакет;
Стандартно работно време;
Възможност за развитие и обучения.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 190/ 02.03.2017 за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, валидно до 02.03.2022 г.

Град: София

Телефон: +359 882385616

Имейл: Simona.Yugova@easyconsultbg.com

Лице за контакти: Симона Югова


« назад