Обяви за работа от bg-rabota.com


Обяви за работа

Ловен надзирател

Обява за работа в Добрич за "Селско и Горско Стопанство, Рибовъдство", публикувана на 15.01.2018 , разгледана 1553 пъти


НЕАКТИВНА
Област на дейност:Ловно стопанство ,охрана на дивеча и координация на охранителната дейност на ловните дружини. Минимални изисквания: средно лесовъдско образование.
Професионален опит: Предишен опит и познания в областта ще се считат за предимство.
Допълнителни изисквания: документ за управление на МПС.
Документи за кандидатстване:
1.заявление по образец /подава се лично в офиса на дружеството на адрес гр. Добрич, ул. ”Генерал Киселов”№5 до 16.02.2018 год. включително/.
2.копие от диплома
3.автовиография/СV еврообразец/
4.копие от лична карта
5.други приложения

Повече подробности на тел.0888 735 915.


Град: Добрич

Телефон: 0888 735 915

Имейл: lrd_dobrich@abv.bg

Лице за контакти: Петър Петров


« назад