Обяви за работа от bg-rabota.com


Обяви за работа

Информация Месторабота гр.Девня / България Категория • Научна и изследователска дейност • Фарма

Обява за работа в Девня за "Селско и Горско Стопанство, Рибовъдство", публикувана на 04.09.2017 , разгледана 620 пъти


НЕАКТИВНА
Нашият клиент е един от най-големите производители на неорганични фуражни фосфати в Европа с местоположение гр. Девня. Поради увеличаване на обема на работа на нашият клиент, Human Capital Store търси Старши Лаборант

Отговорности:

•Подготвяне на проби от суровини и крайни продукти

•Извършване на тестови анализи
•Проследяване на резултатите от анализите
•Предаване на резулатите на технологичен отдел
•Участие в технологични анализи с цел подобрение на качеството на продукта и намаляване на загубите
•Подготовка на анализи с цел разработка на нови продукти
•Участие в калибриране на апаратите в лабораторията
•Поръчка на суровини и оборудване при необходимост
•Попълване на дневни и месечни отчети
•Извършване на анализи на използваните в лабораторията методи, вътрешната организация на работа и натовареността
•Активна комуникация с всички колеги в Групата


Необходими знания и умения за тази длъжност:


•Химическо образование

•Опит в лаборатория
•Отговорност и умение за работа в екип
•Компютърна грамотност
•Много добро ниво на английски език /писмено и говоримо/


Клиентът предлага:


•Дългосрочна заетост

•Обучение в процес на работа
•Възможност за работа върху иновативни продукти
•Осигурен превоз, храна, допълнително здравно осигуряване


Можете да кандидатствате като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги с номер 1783 / 30.09.2014
Увведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.


Град: Девня

Телефон: +359(0)24172723

Имейл: office@humancapitalstores.com

Лице за контакти: Мирослава Николова


« назад