Обяви за работаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Луковит - Готвачи


Павликени - Други неквалифицирани работници


Разлог - Лекари


Панагюрище - Машинни механици и монтьори


Асеновград - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Луковит - Други медицински и здравни специалисти


Луковит - Сервитьори и бармани


Кърджали - Лекари


Панагюрище - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Кърджали - Лекари


Сливен - Писатели, журналисти и езиковеди


Разлог - Друг обслужващ персонал


Силистра - Друг обслужващ персонал


Сливен - Работници, извършващи услуги на улицата


Дупница - Друг помощен административен персонал


Силистра - Сервитьори и бармани


Панагюрище - Инженери по електротехнологии


Крумовград - Лекари


Силистра - Лекари


Пещера - Специалисти по физически и химически науки и науки за земята


Крумовград - Лекари


Сливен - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Сливен - Помощници при приготвянето на храни


Панагюрище - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Сливница - Административни специалисти


Кърджали - Лекари


Сливен - Друг помощен административен персонал


Пещера - Машинни механици и монтьори


Сливен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Златоград - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща