Обяви за работа от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Карнобат - Други медицински и здравни специалисти


Стара Загора - Работници в добивната промишленост и строителството


Карнобат - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Момчилград - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Карнобат - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Момчилград - Други неквалифицирани работници


София Изток - Други неквалифицирани работници


Раднево - Монтажници


Пазарджик - Работници в транспорта и складирането


Варна - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Асеновград - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Хасково - Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях


Червен Бряг - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Монтана - Готвачи


Лом - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


Габрово - Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях


Лом - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Русе - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Велико Търново - Водачи на леки автомобили и мотоциклети


Русе - Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения


Сливен - Работници в транспорта и складирането


София Изток - Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост


София Възраждане - Медицински сестри и акушерки


Русе - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Сливен - Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения


Сливен - Работници в преработващата промишленост


София Сердика - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Русе - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Кърджали - Лекари


Момчилград - Продавачи в магазини
Общо 1000 обяви Страница от 34  Предишна | Следваща