Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Име: Ивелина Жечкова
Град: Силистра
Изпрати съобщение/запитване до Ивелина Жечкова »

Образование:
Магистърска степен по специалност „ Английска филология. Лингвистика и превод“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“,гр. Велико Търново

Основни изучавани дисциплини: Лингвистика и превод; Прагматика; Синтаксис на английски език.

Бакалавърска степен по специалност „ Педагогика на обучението по български език и английски език“, РУ „А. Кънчев“, филиал Силистра


Умения:
▪ Отлични комуникационни умения
▪ Умения за междукултурно общуване
▪ Умения за работа в национални и международни екипи


Професионални умения ▪Специалист по английска филология, педагогически умения и компетенции


Опит:
Преподавател по английски език в продължение на 12 години в Русенски университет „Ангел Кънчев“- филиал Силистра


Преподавани дисциплини на студенти- бъдещи учители по английски език:

Фонетика на съвременния английски език- лекции и практически упражнения
(2016-2017г.)
Синтаксис на съвременния английски език- лекции и практически упражнения
(2016-2017г.)
Морфология на съвременния английски език- практически упражнения
Практически английски език – I, II, III, IV част
Странознание- семинарни упражнения« Назад