Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Име: Д. Кунева
Град: Варна
Изпрати съобщение/запитване до Д. Кунева »

Образование:
Средно
Техникум по икономика - Варна
Професия: Секретар администраторУмения:
Компютърни умения:
• Word, Excel, Интернет
• Опит с програмен продукт "Архимед".
Умения:
• Бързопис - десетопръстна система;
• Работа с офис техника;
• Работа с електронен подпис и електронни документи.

Лични качества:
• комуникативност;
• организираност и дисциплинираност при изпълнението на поставените задачи;
• умения за работа в екип.


Опит:
Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ, МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ОПЕРАТОР БАЗА ДАННИ
Фирма/Организация : Районна здравноосигурителна каса - Варна • Трудов стаж: 11 г. 4 м. 9 д.
Бизнес сектор: Здравеопазване

Допълнителна информация:
• Приема и обработва ежемесечните отчети за дейността на изпълнителите на първична извънболнична медицинска и дентална помощ;
• Въвежда и обработва информация и я предоставя по направления за ползване;
• Изготвя справки, таблици и др.;
• Участва в дейността по сключване на индивидуалните договори на изпълнителите на ПИМП и ПИДП с РЗОК.

***
Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА, ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
Фирма/Организация: ОУ "Алеко Константинов" - Варна • Трудов стаж: 3 г. 9 м. 9 д.
Бизнес сектор: Образование, научна дейност

Допълнителна информация:
• Подпомага изцяло дейността на директора на училището;
• Води и съхранява личните дела на персонала в училището;
• Изготвя и оформя всички необходими документи по сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала;
• Води заповедната книга, входящия и изходящ дневник;
• Подпомага директора при изготвяне на длъжностното и поименно щатно разписание;
• Изготвя справки в рамките на своята компетентност на учители, помощен и обслужващ персонал, ученици и родители.

***
Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА, СЕКРЕТАР КАСИЕР
Фирма/Организация: ОУ "Христо Смирненски" • Трудов стаж: 12 г. 15 д.

Допълнителна информация:
• Подпомага изцяло дейността на директора на училището;
• Води и съхранява личните дела на персонала в училището;
• Изготвя и оформя всички необходими документи по сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала;
• Изготвя ведомости за трудовите възнаграждения на персонала и др. необходими документи по направления;
• Води заповедната книга, входящия и изходящ дневник;
• Подпомага директора при изготвяне на длъжностното и поименно щатно разписание;
• Изготвя справки в рамките на своята компетентност на учители, помощен и обслужващ персонал, ученици и родители.

***
Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ ЛИЧЕН СЪСТАВ
Фирма/Организация: КБ - Селско стопанство • Трудов стаж: 2 г. 10 м. 4 д.
Допълнителна информация:
• Води и съхранява личните дела на персонала;
• Изготвя и оформя всички необходими документи по сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала;
• Води входящия и изходящ дневник и заповедната книга;
• Изготвя служебни бележки, справки и др.« Назад