Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Име: Емил Кирилов
Град: София
Изпрати съобщение/запитване до Емил Кирилов  »

Образование:
Инженер – Информационна и управляваща техника.
ВХТМУ – София / ВХТИ /Умения:
Професионална практика и умения

Енергийни измервания: термовизия на топлопреносни инсталации и топлинна изолация, газови анализи на горивни процеси, измерване на разход на флуиди, електроенергийни измервания – свързани с анализи за енергийна ефективност в индустрията.

Изпитвания на измервателни уреди (електромери, токови и напрежителни трансформатори). Измерване на високо напрежение, силнотокови измервания (киловолтметри, сонди, кенотрони, токови и напрежителни отношения), импеданс на контур, диелектрична якост на изолацията и др.

Измерване на параметри на околната среда – шум, осветеност, температура и електробезопасност.

Доставка, склад и продажба на ел. материали.

Оператор и техник - звук, декори и поддръжка на електрически инсталации.

Работа с софтуер – офис и специализиран, свързан с разнообразни измервателни системи.

Опит:
Лаборатории към Министерство на икономиката и енергетиката, НАТФИЗ /ВИТИЗ/, “Кремиковци”АД/подизпълнители/, ЧЕЗ-разпределение.

« Назад