Обяви за работа от bg-rabota.com


Автобиографии

Търсене в трудовите автобиографии

Категория Град

Светозара Ванева Павалуцова

Образование: от 2003г. до 2007г. степен бакалавър, специалност "Аграрна икономика" Университет за национално и световно стопанство София. От 2010г. до 2012г. степен "Социални дейности" Технически Университет Габрово.


Айше Али

Образование: 2002-2006, град Добрич, Професионална гимназия по аграрно стопанство, Оператор в ХВП, Обработка на месо


Венцеслава Златева

Образование: 0972-1977г. ВМЕИ – Варна, ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
- диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия".


Захарина Петрова Галчева

Образование: Средно


Валерия Мангалска

Образование: Средно


Павел Павлов

Образование: Средно техническо,четири годишен механотехникум,студена обработка на металите,стругар-шлосер,четбърти разряд.


Васи

Образование: средно образование.


Станимир

Образование: Средно,ПГТЕ- Захари Стоянов гр Харманли


Hristo Andreev

Образование: Sredno.agronom


Силвия Иванова

Образование: Образование
Период: Септември 1995 - Юли 2000
Специалност: Социология
Степен/Ниво: Магистър
Учебно заведение: Югозападен Университет"Неофит Рилски"
Населено място: Благоевград
Описание/основни предмети: Математико статистически методи
Социална психология
Социология на правото
Връзки с обществеността
Практика и
защитена дипломна работа на тема:
Другарска среща и приятелство на непълнолетни нарушители.Майчин Език: Български
Езици:
Гръцки
Руски


Денислав

Образование: Основно


Али

Образование: Средно


Снежана Семерджиева

Образование: Средно общообразователно - реална гимназия.


Николай Денчев Николов

Образование: 1976-1981г. ТУ Варна , електроинженер спец. Автоматизация на производството


Артюн Доланян

Образование: Основно


Илиян Ангелов Балдев

Образование: • 08. 11 2014 год. защитих магистърска степен във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – специалност „Управление на проекти финансирани от фондовете на Европейския съюз”, нямам професионален опит.

• 2008г.- 2011г. Европейски колеж по икономика и управление - гр.Пловдив – специалност - ” Бизнес администрация ”;

• 2005г. - 2008г. ПТХВТ ” А.Ченгелев”- спец. ” Биотехнологии ”;


Rosen

Образование: Sredno obrazovanie


Лидия Михайлова

Образование: 30.09.1995 - 28.06.1997г.
Средно специално образование - Техникум по фина керамика и стъкло "Асен Златаров" - гр. Нови Пазар
С изучаване на: техническо чертане; технологичен контрол; проектиране; промишлен дизайн и др.


Даниела Тенева

Образование: Средно


Екатерина Колева

Образование:

Висше образование: Магистър / Инженер Геология и проучване на нерудни полезни изкопаеми
Специализация:Екология и опазване на околната среда
Учебно заведение: Минно - Геоложки Университет "Св.Иван Рилски" гр.София

Средно Училище СОУ " Васил Левски" гр.Велинград
хуманитарни науки


Общо 3436 Автобиографии Страница от 172  Предишна | Следваща